Основните видове диоди

Основните Видове ДиодиДнес в електрониката се използват много и различни видове диоди. Различните видове имат различни специализирани приложения. Някои диоди, като например ценеровите диоди, действат като регулатори на напрежение, защото при обратен наклон се захранват над определена точка, като по този начин диодите поддържат постоянно напрежение в клемите си.

Други диоди, като например варакторите (капацитивни диоди), функционират като променливи кондензатори, защото капацитетът на кръстовището се променя в отговор на напрежението при обратен наклон, доставено на диод.

Сега ще разгледаме основните видове диоди и за какво се използват те.

Ценерови Диоди

Ценеровият диод е специален вид диод, който се използва най-широко като регулатор на напрежение; това е така, защото веднъж щом се приложеното обратно преднапрежение към ценеровите диоди достигне своето максимално напрежение, според VZ, напрежението през диода остава постоянна при това напрежение, дори ако токът през диода продължава да нараства или да варира.

С това постоянно напрежение в клемите му, натоварване просто трябва да бъде свързано паралелно с ценеровите диоди, за да се получи това стабилно напрежение. Ценеровите диоди могат да осигурят много различни видове постоянни напрежения, тъй като те са произведени с различни нива на максимално напрежение.

Диоди на Шотки

Диодът на Шотки представлява диод, който има много нисък спад на положително напрежение и много бързо време за превключване. Времената за бързо превключване ги прави полезни в приложения на бързо затягащите и високочестотни приложения, доближаващи гигахерцовия диапазон.

Динистор

Динисторът е друг вид диод, който се използва предимно за превключващи приложения. Динисторите имат собствен тригер на напрежение. Ако напрежението, което е приложено през него, е по-ниско от тригерното напрежение, диодът не се включва и има изключително високо съпротивление в дадена верига. Ако приложеното напрежение е по-високо от тригерното напрежение, динисторът се включва и има много ниско съпротивление.

Варикап (или Варактор)

Варакторът е диод, чийто капацитет на свързване може да бъде променян с приложено обратно напрежение. Поради тази причина, варакторът се нарича още диод с променлив капацитет, познат още под името варикап. Капацитетът на варактора варира според промяната на приложеното към него обратно напрежение.

Когато приложеното към варактора обратно напрежение се увеличава, ширината на неговите точки на свързване също се увеличават,което намалява неговото съпротивление. Обратно на това, когато приложеното обратно напрежение намалява, ширината на точките на свързване също намалява, което повишава съпротивлението.

Промените в капацитета, които позволяват варакторите, ги правят много широко използвани в осцилаторни вериги, където капацитетът трябва да бъде настроен на прецизна стойност. Това също е причина и за широкото им приложение в тунинг вериги, където промяната в капацитета настройва електрическата верига.

LED Диоди

LED диодите са един от най-популярните и използвани видове диоди. Това е диод, който излъчва светлина, когато получава достатъчно количество ток, преминаващо през него.

LED диодите могат да бъдат намерени в най-ранообрани видове и цветови гами. Предлагат се и мигащи светодиоди, които премигват определен брой пъти за определен период от време. Има трицветни LED диоди, които могат да излъчват два различни цвята, в зависимост от това кой край на диода получава позитивно напрежение. Разнообразието на пазата продължава с инфрачервените LED диоди, които излъчват инфрачервена светлина и се използват най-вече в дистанционни управления.