Какво трябва да знаете за четците на безконтактни карти?

Какво трябва да знаете за четците на безконтактни карти?

Може би сте виждали една от тези карти за достъп, която не изисква контакт, за да отвори врати, и вероятно се чудите как работи въпросната технология? Картите от конкретния тип се наричат безконтактни. Те са своеобразни ключове, които са компактни, често изработени от PVC и не изискват контакт или вмъкване в четеца за достъп до информацията, която съдържат.

Обикновено безконтактните карти имат метални антенни бобини, които им позволяват да съхраняват информация. И така, как работят този тип ключове, обвързани с някакъв вид система за контрол на достъпа и каква е тяхната употреба днес? На тези въпроси ще опитаме да отговорим в следващите редове.

Как работи безконтактният картови четец?

Четецът на безконтактни карти обикновено съществува като част от по-голяма система за контрол на достъпа. СКД се състои от следните компоненти:

  • Контролер;
  • Четци, които могат да имат клавиатура;
  • Идентификационни карти;
  • Електрически заключващи устройства;
  • Компютър, управляващ цялата система за сигурност;
  • Софтуер.

Във всяка безконтактна карта е вградена антена, с помощта на която този СКД компонент предоставя радиочестотна идентификация (RFID) на четящото устройство. Криптирането на картите се извършва по време на отпечатването им и в тези RFID антени картите съхраняват информация. Тези антени също помагат на картата да комуникира продуктивно с четеца безжично.

В много организации четците се монтират на входа. Там, където са инсталирани, устройствата излъчват електромагнитно поле. То е достатъчно голямо и обхваща значителен радиус около четящия модул. Ако човек поднесе своята безконтактна карта в близост до това поле, картата ще абсорбира част от енергията от полето и ще я преобразува в електричество.

По този начин веригата на безконтактната карта се включва и тя е способна да предава своите номера на четеца. Четецът незабавно предава номерата от въпросната карта към системата за управление. Докато „ключът” комуникира безжично с четеца, същият осигурява канали за изпращане на данни до и от системата.

Системата за контрол на достъпа разглежда базата данни (съхранявана на компютъра), за да види дали номерът, кодиран на картата, е валиден и дали има достъп за отваряне на вратите. Ако картата е одобрена от системата, контролерът ще изпрати сигнал, който временно отваря вратата.

Безконтактни карти и четци се срещат в различни варианти. Видът на двата компонента (карта и четец), от които се нуждаете, ще зависи от разстоянието на предаване (наречено обхват на четене), с което системата трябва да работи. По-просто казано, по-големите четци могат да четат карти от по-големи разстояния. Освен това типът на инсталацията би могла да повлияе на обхвата на четене. Най-добре е четецът да се инсталира далеч от метали, за да се осигури увеличен обхват.

Защо да използвате безконтактни карти?

Днес системите за контрол на достъп се използват в организации като образователни институции, хотели, корпоративни офиси и банки, за защита на интелектуалната собственост и живота. Една СКД с безконтактна идентификация може да се внедри единствено от специализирана фирма, каквато е v-max.bg у нас.

Безконтактните карти имат следните предимства: Тези устройства са лесни за работа – за разлика от клавиатурите, няма специални техники за тяхното използване. В ситуация, в която собственикът изгуби ключа си, ръководството на компанията може лесно да осигури и да програмира нова карта.

За разлика от традиционните ключове, не съществува резервно копие на безконтактния ключ, така че най-високото ниво на защита е гарантирано. Такова решение осигурява сигурност в реално време. Ако внезапно се забележи нарушение на сигурността, потребителят може да блокира всички хора, дори тези, които имат ключови карти. С картите не е необходимо да се запомнят кодове за достъп.