Програми за издаване на електронни фактури

Програми за издаване на електронни фактуриСъществуват редица програми за издаване на фактури. Разбира се, някои са качествени и коректни, други са създадени, за да заблуждават хората. Ако попаднете на първите, обаче, ще имате доста причини, заради които да се почувствате доволни и удовлетворени от избора си.

При издаването на електронна фактура, редица условия трябва да бъдат спазени. Ако всички необходими компоненти са инсталирани от съответната система, може да работите спокойно. Обикновено, една система би могла да се инсталира на повече от един компютри, с една и съща база данни, разположена на един сървър.

Самата програма проследява номерата автоматично – още нещо, от което сте „освободени“. Това, което трябва да направите, е да зададете команда и началния номер, след което да оставите всичко в ръцете на системата. Не трябва да забравите да запишете документа, защото иначе той няма да получи номер. Това се прави с цел предотвратяване на повторения или дупки в номерирането, даже и да работите с няколко компютъра по едно и също време.

Една електронна фактура може да бъде отпечата в два варианта – на английски и български език, както и в комбинация от двата езика. Предпочита се PDF формата. Хубаво е, че повечето такива програми предлагат възможност за издаване във всякакви валути, няма ограничен и определен брой. Освен това, работата с баркодове и баркод скенер също е приоритет.

Интересно и не толкова натоварващо е, сами да изберете дизайна на своята електронна фактура, в самата система са заложени определени модели. Ако притежавате няколко фирми, може да зададете различен дизайн на бланката на всяка една от тях. Те също са предварително поставени в програмата. Ако не са ви достатъчни и желаете банка, съобразена с личните ви изисквания, ще я получите, но срещу определена сума пари.

Следват данните, чието попълване се осъществява изключително лесно, процесът е максимално опростен. Освен изброените опции, може да впишете и свободен текст, да премахвате и вмъквате редове, да поддържате валути, номератори, различни видове плащания, банкови сметки, като сумата, която отразява средствата за плащане се записва с думи, автоматично.